Vợ chồng thuận tình ly hôn, chia tài sản chung thế nào?

Hỏi: Vợ chồng tôi kết hôn năm 2002. Chúng tôi sống trên mảnh đất do bố mẹ chồng cho chồng tôi. Đến năm 2006 vợ chồng tôi ly hôn, tôi nhận nuôi con.
Về phần tài sản: Tôi không được chia gì vì toà án cho rằng đó là đất do ông cha để lại không phải đất của vợ chồng tôi (đất đứng tên chồng cũ của tôi). Trong “Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự về thuận tình ly hôn”, về phần tài sản chung toà án ghi: “Không có”.

Xin hỏi: Quyết định của toà án như thế là đúng hay sai?

Thế Thị Hoà
(Đan Phượng, Hà Nội)

- Trả lời:

Khoản 1, Điều 27 - Luật Hôn nhân và Gia đình qui định: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thoả thuận”.

Trong thư bạn không nói rõ mảnh đất đó là của bố mẹ chồng bạn cho chồng bạn trong trường hợp nào và chồng bạn có nhập tài sản đó vào khối tài sản chung vợ chồng hay không.

Việc căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chồng của bạn mà cho rằng đó là tài sản riêng của chồng bạn là không đúng. Nếu tại toà, bạn chứng minh có đóng góp công sức tạo lập khối tài sản đó hoặc mảnh đất đó là do bố mẹ chồng bạn cho vợ chồng bạn hoặc tặng riêng cho chồng bạn mà chồng bạn sáp nhập tài sản đó vào khối tài sản chung thì đó là tài sản chung vợ chồng và khi ly hôn tài sản đó sẽ được chia theo qui định của pháp luật.

Trong trường hợp chồng bạn được tặng cho tài sản trước khi kết hôn hoặc bố mẹ chồng bạn tặng riêng cho chồng bạn mà chồng bạn không đồng ý sáp nhập vào tài sản chung thì đó vẫn là tài sản riêng của chồng bạn.