Án phí ly hôn

Án phí ly hôn

Hỏi:
Xin luật sư cho biết thủ tục ly hôn có phức tạp không ạ? Tôi muốn nộp đơn thì phải đóng án phí bao nhiêu, nếu có chia tài sản thì chi phí có tăng thêm hay không? Tôi có bị đánh thuế thu nhập trên phần tài sản được chia không? 
Trả lời:
Thủ tục ly hôn phức tạp hay đơn giản tùy thuộc vào vụ việc. Bạn không nói rõ do đó tôi không thể trả lời bạn chi tiết được. Án phí ly hôn là 200.000 Việt Nam đồng. Nếu có liên quan đến việc chia tài sản thì bạn phải chịu thêm mức án phí tương ứng tỉ lệ với tài sản được chia theo qui định của pháp luật. Tài sản được chia không phải là thu nhập, do đó bạn không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.